ԱՎԵԼ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ՝
ԱՎԵԼ ՀՈՒՍԱԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՑԱՌԻԿ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ ՁԵՐ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1 կՎԱ – 2000 կՎԱ / 1 կՎՏ – 1800 կՎՏ
Դիզել, բենզին, բնական գազային գեներատորներ 60 կՎԱ – 63,000 կՎԱ Ուժային տրանսֆորմատորներ 20 Ա – 3200 Ա Պահուստի ավտոմատ մուտքային սարքեր (АВР)
ԱՐՄ Էլեկտրաէներգիա և Ավտոմատացման տեխնոլոգիաներ
Վաճառք, տեղադրում, փորձարկում, գործարկում և սպասարկում
 
1 կՎՏ – 400 կՎՏ Անխափան էլեկտրա-էներգիայի  սարքավորումներ (UPS)
1 կՎԱ – 3000 կՎԱ ՝ լարման և հաճախու-թյան կարգավորիչներ՝ միկրոպրո-ցեսորային հսկմամբ Ցանցային / Ներցանցային / Հիբրիդ արևային փոխակերպիչներ
12 Վ – 400 Վ / 10 Ա – 1000 Ա Հաստատուն հոսանք –Միաֆազ և եռաֆազ մարտկո-ցային լիցքավորիչներ
4,5 – 200 Աժ / 12 Վ Մարտկոցներ

Ապրանքներ և ծառայություններ

Դիզել, բենզին, գազ գեներատորներ 1 ԿՎԱ - 2000 ԿՎԱ / 1 ԿՎտ - 1800 ԿՎտ
Արևային կայաններ
Ուժային տրանսֆորմատորներ 60 ԿՎԱ - 63000 ԿՎԱ
Բիոգազային կայաների կառուցում
Հաստատուն հոսանք –Միաֆազ և եռաֆազ մարտկոցային լիցքավորիչներ 4,5 – 200 ԱԺ / 12Վ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ
Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ
Պահուստի ավտոմատ մուտքային սարքեր (АВР) 20Ա – 3200Ա
Անխափան էլեկտրաէներգիայի սարքավորումներ (UPS) 1ԿՎՏ – 400ԿՎՏ
Լարման և հաճախության կարգավորիչներ՝ միկրոպրոցեսորային հսկմամբ 1 ԿՎԱ – 3000 ԿՎԱ
Ցանցային / Ներցանցային / Հիբրիդ արևային փոխակերպիչներ 12 Վ – 400 Վ / 10 Ա – 1000 Ա

Կապ մեզ հետ

Close Menu